ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูลรายบุคคลเด้กที่ต้องรับการประเมินIQ ปี 2564  (อ่าน 197 ครั้ง)

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด้ก ฝ่ายได้ส่งแบบฟอร์มข้อมูลรายบุคคล เพื่อใช้เป็นแบบบันทึกเด็กตามกลุ่มเป้าหมายที่ Up. ให้แล้ว และให้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมเด้ก เพื่อรับการประเมิน IQ ปี 2564 ที่ส่งให้แล้ว  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป