กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 48861/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
2
ฝ่ายบริหารฯ / ฟอร์มตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565
« กระทู้ล่าสุด โดย ธัญญรัศม์ กางแก้ว เมื่อ กันยายน 27, 2022, 04:10:25 pm »
ฟอร์มตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565
3
ฝ่ายยุทธศาสตร์ / ฟอร์มแผนพัฒนาหน่วยบริการ65
« กระทู้ล่าสุด โดย sso14_YUT เมื่อ มีนาคม 13, 2022, 01:07:59 pm »
ฟอร์มแผนพัฒนาหน่วยบริการ65
4
รายงานประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564
5
ฝ่ายยุทธศาสตร์ / แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2565
« กระทู้ล่าสุด โดย sso14_YUT เมื่อ ตุลาคม 17, 2021, 03:44:54 pm »
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2565
6
เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ขอส่งแบบฟอร์มการรายงานการตรวจสอบพัสดุ ปี 2564 ขอความร่วมมือส่งให้กลุ่มงานบริหาร ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
7
ฝ่ายยุทธศาสตร์ / แบบคำขอแผนงาบค่าเสื่อม ปี 2565
« กระทู้ล่าสุด โดย sso14_YUT เมื่อ พฤษภาคม 20, 2021, 12:46:29 pm »
แบบคำขอแผนงาบค่าเสื่อม ปี 2565
8
ฝ่ายยุทธศาสตร์ / รายชื่อเป้าหมาย vaccine covid19
« กระทู้ล่าสุด โดย sso14_YUT เมื่อ พฤษภาคม 12, 2021, 05:23:09 am »
รายชื่อเป้าหมาย vaccine covid19
9
ฝ่ายบริหารฯ / แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
« กระทู้ล่าสุด โดย suphit เมื่อ ตุลาคม 20, 2020, 05:19:22 am »
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
             ขอส่งแบบฟอร์มการรายงานการตรวจสอบพัสดุ ปี 2563 ขอความร่วมมือส่งให้กลุ่มงานบริหาร ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
10
ฝ่ายบริหารฯ / แบบบันทึกรายงานผลการตรจสอบพัสดุประจำปี 2563
« กระทู้ล่าสุด โดย suphit เมื่อ ตุลาคม 18, 2020, 11:20:54 pm »
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          ขอส่งแบบบันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563...... เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดทำบันทึกฯ ตามแบบฟอร์มนี้ ส่งให้ สสอ.ม่วงสามสิบ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
หน้า: [1] 2 3 ... 10