รับ - ส่งข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

ฝ่าย สสอ.ม่วงสามสิบ => ฝ่ายบริหารฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: suphit ที่ เมษายน 09, 2020, 06:42:35 AM

หัวข้อ: สมัคร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เริ่มหัวข้อโดย: suphit ที่ เมษายน 09, 2020, 06:42:35 AM
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
              พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ให้ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2563 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
             เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ