รับ - ส่งข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

ฝ่าย สสอ.ม่วงสามสิบ => ฝ่ายบริหารฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: suphit ที่ มีนาคม 09, 2020, 10:52:26 AM

หัวข้อ: FORM_ฉ11_2563_การนับระยะเวลา
เริ่มหัวข้อโดย: suphit ที่ มีนาคม 09, 2020, 10:52:26 AM
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
             แบบฟอร์มการเบิก ฉ 11  เริ่มใช้ ปีงบประมาณ 2563
             แนวทางการเบิก - จ่าย
                        1) จัดทำเอกสาร การเบิกจ่าย รายเดือน  สามารถทำขออนุมัติเบิกจ่าย ฉบับเดียวได้(แต่หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต้องแยกรายเดือน)
                        2) กรณี ผอ.รพ.สต.ทำเอกสารเบิกจ่ายรวมกับเจ้าหน้าที่ >> ผอ.รพ.สต.อนุมัติเบิก-จ่าย >>ผู้ตรวจสอบ คือ ผอ.รพ.สต.
                               >> ผู้รับรอง คือสาธารณสุขอำเภอ
                         3) กรณี ผอ.รพ.สต.ทำเอกสารเบิกจ่ายแยกจาก จนท. ส่งให้ สาธารณสุขอำเภออนุมัติ...ตามนโยบายท่านนายแพทย์สาธารณสุข
                           "ผู้ตรวจสอบ" >>  เป็นเจ้าหน้าที่ ระดับ สสอ.>>ผู้รับรอง คือสาธารณสุขอำเภอ