รับ - ส่งข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

ฝ่าย สสอ.ม่วงสามสิบ => ฝ่ายบริหารฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: suphit ที่ ธันวาคม 05, 2018, 10:24:29 PM

หัวข้อ: ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: suphit ที่ ธันวาคม 05, 2018, 10:24:29 PM
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ตามหนังสือกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0206.04/ว 308 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ