รับ - ส่งข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

ฝ่าย สสอ.ม่วงสามสิบ => ฝ่ายบริหารฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: suphit ที่ ธันวาคม 05, 2018, 09:31:26 PM

หัวข้อ: สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561
เริ่มหัวข้อโดย: suphit ที่ ธันวาคม 05, 2018, 09:31:26 PM
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
           ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 เพื่อถือปฏิบัติ   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ