รับ - ส่งข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

ฝ่าย สสอ.ม่วงสามสิบ => ฝ่ายโรคไม่ติดต่อ => ข้อความที่เริ่มโดย: suphit ที่ มิถุนายน 07, 2017, 09:05:58 AM

หัวข้อ: แบบฟอร์มรายงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง_กลุ่มป่วย
เริ่มหัวข้อโดย: suphit ที่ มิถุนายน 07, 2017, 09:05:58 AM
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง / หน.ศสช.ม่วงสามสิบ
            ขอส่งแบบฟอร์มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มป่วย  ที่มีการดำเนินงานในพื้นที่  ปี 2560    ส่งผลการดำเนินงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560