รับ - ส่งข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

ฝ่าย สสอ.ม่วงสามสิบ => ฝ่ายบริหารฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: ญาณินท์ อบเชย ที่ พฤษภาคม 26, 2017, 03:24:07 pm

หัวข้อ: แจ้งการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์
เริ่มหัวข้อโดย: ญาณินท์ อบเชย ที่ พฤษภาคม 26, 2017, 03:24:07 pm
แจ้งการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์
งบสนับสนุนการดำเนินงานเบื้องต้น จำนวน 23แห่ง   งบสนับสนุนการดำเนินงานเบื้องต้นเพิ่มเติม จำนวน 23 แห่ง และเงินกองทุนUC-PP จำนวน 19 แห่ง
เมื่อได้รับเงินแล้วโปรดส่งใบเสร็จรับเงินในจำนวนที่ได้รับโอน ให้งานการเงินสสอ.ม่วงสามสิบ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ขอบคุณค่ะ