รับ - ส่งข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

ฝ่าย สสอ.ม่วงสามสิบ => ผลงานPep Smear => ข้อความที่เริ่มโดย: suphit ที่ พฤศจิกายน 19, 2015, 04:14:10 pm

หัวข้อ: Form_ส่งตรวจ Pap Smear_2559
เริ่มหัวข้อโดย: suphit ที่ พฤศจิกายน 19, 2015, 04:14:10 pm
เรียน ผู้รับผิดชอบงาน Pap Smear ทุกท่าน
          ในการส่ง Pap Smear  ปี  2559  ขอความร่วมมือส่ง วัสดุ + เอกสารดังนี้
                    1. กระป๋องแช่ Slide  Alcohol 95 %
                    2. ใบส่งตรวจ  (สามารถ Print จากโปรแกรม Pap Regist)
                    3. แบบฟอร์ Excell ตามฟอร์มที่แนบ
                    4. ส่ง วัสดุ + เอกสาร ที่ฝ่ายฯ หลังจาก  ป้าย  ไม่เกิน 5 วัน
                                               ขอบคุณคะ....สุพิศ