ศูนย์สุขภาพชุมชนนาดี
เชิญแวะเยี่ยมPCU
 
สระหนองเหล่า อุดม กว้างใหญ่ ศูนย์สุขภาพชุมชนพัฒนา มีดพร้ายางธาตุดี ไก่พันธุ์เดือยไก่มากมี มงคลศรีพระเก่าโพนเมืองฯ เรืองรุ่งเกษตรกรรม อุดมล้ำปลาลำเซ
เครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชน
ข่าว
งานและนโยบายเด่น
ชมรม อสม.
รอบรั้วนาดี
OTOP
ภาพกิจกรรม
ร่วมแรงร่วมใจ
หน่วยพิฆาตยุง
เช็คมาตรฐาน
ร่วมฟัง ร่วมคิด
ทำเนียบบุคลากร
ไม่ได้ดับเพลิงแต่ล้างคลอง
ล้างคลอง
นางจันที พร้อมโกมล
จนท.บริหารงานฯ6
นายสุพจน์ โพธิ ์แก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข6
โครงสร้างและอาคาร
...............วิสัยทัศน์
..........
.....พันธกิจ
..........
.....ภารกิจ
..........
.....เป้าหมาย
หนองเหล่าจ๋า
นายอนันทศักดิ์ แก้วกำไร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
นางสาวจันทร์เพ็ญ โพศรี
พนักงานทั่วไป
 

สสก./สสอ.ในจังหวัด

โรงพยาบาล

หน่วยงานส่วนกลาง
Term papers and research papers for college students นาดียินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชม  
กลับบ้านเราเถอะ