ศูนย์สุขภาพชุมชนไผ่ใหญ่
เชิญแวะเยี่ยมPCU
 
สระหนองเหล่า อุดม กว้างใหญ่ ศูนย์สุขภาพชุมชนพัฒนา มีดพร้ายางธาตุดี ไก่พันธุ์เดือยไก่มากมี มงคลศรีพระเก่าโพนเมืองฯ เรืองรุ่งเกษตรกรรม อุดมล้ำปลาลำเซ
เครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชน
ข่าว
งานและนโยบายเด่น
ชมรม อสม.
รอบรั้วไผ่ใหญ่
OTOP
ภาพกิจกรรม
ร่วมแรงร่วมใจ
หน่วยพิฆาตยุง
เช็คมาตรฐาน
ร่วมฟัง ร่วมคิด
ทำเนียบบุคลากร
ไม่ได้ดับเพลิงแต่ล้างคลอง
ล้างคลอง
นายสะดิดฉันท์ บุญอาจ
จนท.บริหารงานฯ6
นางสุรีรัตน์ วงษ์เพ็ญ
จพ.สาธารณสุขชุมชน 5
โครงสร้างและอาคาร
...............วิสัยทัศน์
..........
.....พันธกิจ
..........
.....ภารกิจ
..........
.....เป้าหมาย
หนองเหล่าจ๋า
นางทวิสา มหิศยา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
นายประสิทธิ คุณมี
พนักงานทั่วไป

สสก./สสอ.ในจังหวัด

โรงพยาบาล

หน่วยงานส่วนกลาง
   
<< Previous Next >>
ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชม  
กลับบ้านเราเถอะ