ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหลัก
เชิญแวะเยี่ยมPCU
 
สระหนองเหล่า อุดม กว้างใหญ่ ศูนย์สุขภาพชุมชนพัฒนา มีดพร้ายางธาตุดี ไก่พันธุ์เดือยไก่มากมี มงคลศรีพระเก่าโพนเมืองฯ เรืองรุ่งเกษตรกรรม อุดมล้ำปลาลำเซ
เครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชน
ข่าว
งานและนโยบายเด่น
ชมรม อสม.
รอบรั้วหนองหลัก
แพทย์แผนไทย
OTOP
ภาพกิจกรรม
ร่วมแรงร่วมใจ
หน่วยพิฆาตยุง
เช็คมาตรฐาน
ร่วมฟัง ร่วมคิด
ทำเนียบบุคลากร
ไม่ได้ดับเพลิงแต่ล้างคลอง
ล้างคลอง

นางมะลิวัลย์ สุจริต
จนท.บริหารฯ6

น.ส.ชนิดา หวานใจ
จพ.ทันตสาธารณสุข
นางอมรรัตน ์สุขเิลิศ
พยาบาลวิชาชีพ 7ว.
นางอรอนงค์ จันโทริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

นางเพียรทอง ปวงสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทันตกรรม

น.ส.เพ็ญศรี วาจาสัตย์
พนักงานทั่วไป
โครงสร้างและอาคาร
...............วิสัยทัศน์
..........
.....พันธกิจ
..........
.....ภารกิจ
..........
.....เป้าหมาย
หนองเหล่าจ๋า

สสก./สสอ.ในจังหวัด

โรงพยาบาล

หน่วยงานส่วนกลาง
   
<< Previous Next >>
ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชม  
กลับบ้านเราเถอะ