Untitled Document ดอกไม้ไฟ ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเมือง
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเมือง
เชิญแวะเยี่ยมPCU
 
 
สระหนองเหล่า อุดม กว้างใหญ่ ศูนย์สุขภาพชุมชนพัฒนา มีดพร้ายางธาตุดี ไก่พันธุ์เดือยไก่มากมี มงคลศรีพระเก่าโพนเมืองฯ เรืองรุ่งเกษตรกรรม อุดมล้ำปลาลำเซ
เครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชน
ข่าว
งานและนโยบายเด่น
ชมรม อสม.
รอบรั้วหนองเมือง
OTOP
ภาพกิจกรรม
ร่วมแรงร่วมใจ
หน่วยพิฆาตยุง
เช็คมาตรฐาน
ร่วมฟัง ร่วมคิด
ทำเนียบบุคลากร
ไม่ได้ดับเพลิงแต่ล้างคลอง
ล้างคลอง

นายธงศักดิ์ เกิดสุข
จนท.บริหารฯ6

นางอุรักษ์ เยระบุตร
จพ.สาธารณสุขชุมชน6
นางพรศรี สุขเลิศ
พยาบาลวิชาชีพ 5
น.ส.รำไพ แซ่เต็ง
ผู้ช่วยด้านแพทย์แผนไทย

น.ส.ประเยาว์ ผ่องแผ้ว
ผู้่ช่วยเจ้าหน้าที่

นายเสงี่ยม นามพิทักษ์
พนักงานทั่วไป
โครงสร้างและอาคาร
...............วิสัยทัศน์
..........
.....พันธกิจ
..........
.....ภารกิจ
..........
.....เป้าหมาย
หนองเหล่าจ๋า

สสก./สสอ.ในจังหวัด

โรงพยาบาล

หน่วยงานส่วนกลาง
   
<< Previous Next >>
ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชม  
กลับบ้านเราเถอะ